Chăm Sóc Và Điều Trị Da

Chăm Sóc Và Điều Trị Da

*Sóng RF là năng lượng điện tử có bước sóng 1 MHz. Sóng đi sâu vào lớp hạ bì và lớp mỡ dưới da, nhưng không gây tổn thương lớp thượng bì, sinh nhiệt và tăng sinh collagen, tăng tuần hoàn máu, tăng dạng bạch huyết thải chất độc ra ngoài.